Här kan du läsa på Wikipedia vad apostille är.
Du kan själv vända dig till en Notarius Publicus och skaffa apostille för dina dokument/översättningar, men om du vill slippa besväret kan jag ordna det åt dig. Varje Notarius Publicus bestämmer själv sitt apostillepris och därför varierar det.
Se här vilka länder det krävs apostille för.