Auktoriserade översättningar till spanska

Översättningar är som broar, fåglar, bilar, telefoner eller många andra saker som på något sätt förbinder två eller flera mål, punkter, människor eller något annat, översättningar låter dig föra fram ett budskap. Och man vill att det ska fungera, att budskapet ska förstås så som man själv menar, på det sätt man förväntar sig att varje budskap ska göra.
Då räcker det inte med bara så där halvdant, ska det vara så ska det vara och måste man så måste man, det finns inga genvägar, så är det också med ditt budskap. Om du vill  sälja, bli antagen för att studera på det där universitetet i Spanien, bli kallad till anställningsintervju, köpa hus eller försvara dig i rätten utomlands måste du ha den bästa översättningen för dina dokument/texter. Och du vill vara på den rätta sidan, och det är du nu.

Hispano

Jag grundade Hispano 1985 för att erbjuda tolktjänster till Tolkcentralen i Göteborg och till domstolarna i Göteborg med kranskommuner.
Jag blev av Kammarkollegiet auktoriserad tolk till spanska 1988.
Med tiden kompletterades tolktjänsterna med allt fler översättningsuppdrag, och då många uppdrag kom från Tekniktext, en Göteborgsbaserad översättningsbyrå för tekniska texter från olika företag inom svenskt näringsliv, flyttade jag in 1994 i Tekniktexts lokaler på Eriks Dahlbergsgatan.
1998 blev jag auktoriserad translator och erbjuder sedan dess bestyrkta översättningar från svenska till spanska. Kundkretsen vidgades därmed till att omfatta även privatpersoner såväl som företag och andra översättningsbyråer. Sedan 2004 sitter jag på ett kontor i Göteborgs centrum med andra översättare.