Priser

Om prissättning av översättningar

Priset på översättningar kan variera mycket beroende på olika faktorer.
Det som i slutändan avgör är mängden arbete som krävs för att översätta en viss text samt startavgiften. Egentligen är det hela hemligheten.


Som för många andra tjänster måste man räkna med en startavgift. Det tar alltid tid att svara i telefon, läsa och svara på ett mail, komma överens om villkor och önskemål, omvandla format mm. Så även om det gäller ”ett par meningar” måste man räkna med en startavgift. Till en viss grad kan man säga att ju längre en översättning är desto billigare blir den per ord.


Men faktorerna som påverkar det pris slutanvändaren betalar är många t.ex. en mellanhand (t.ex. en översättningsbyrå), textens svårighetsgrad, tidspress, möjlighet att använda något översättningsverktyg (CAT-program), möjlighet att omvandla en PDF-fil till användbar text (OCR inskanning) och på så sätt slippa skriva in siffror, mängden text, mm.

Priser för privatpersoner

Alla dessa dokument kostar SEK 800.-/st inklusive moms och min stämpel. Priset är inklusive porto på 1:a-klassbrev inom Sverige. För att posta utomlands och för rekommenderade brev tillkommer ett tillgägg på SEK 300. En PDF-kopia som jag mailar direkt till din e-postadress ingår alltid i priset.

 

Behöver du översätta ett dokument som inte finns med på listan?
Hör då av dig med formuläret nedan.

Priser för företag

Följande dokument kostar 1500.- för upp till två sidor inklusive min stämpel.
400.-/sida tillkommer för påföljande sidor. Moms tillkommer

Registreringsbevis
Stadgar
Protokoll
För årsredovisningar, avtal och andra handlingar begär offert med nedanstående formulär.