Översättningar

Auktoriserade översättningar från svenska till spanska
Denna tjänst är framför allt för privatpersoner. Jag översätter alla typer av dokument som personbevis, skolbetyg, intyg, avtal, testamente mm. Jag ombesörjer apostille och legalisering och en PDF-kopia ingår alltid i priset.

 

Översättningar från svenska och engelska till spanska
Denna tjänst är framför allt för näringslivet. Jag har stor erfarenhet av pneumatik, hydraulik, mekanik och elektronik och en mångårig erfarenhet av översättningar för Husqvarna (både HCP och Forest, Park & Garden), ABB, Ericsson, Volvo mm.

Korrekturläsning

Jag erbjuder korrektur av spanska texter oavsett vad det är för bransch eller för vilken marknad/ vilket land texten är tänkt. Jag läser ca. 1500-2500 ord/timme beroende på texttyp och timdebiterar.

 

Om korrektur

 

Korrekturläsning är ett svårt ämne. Att korrekturläsa är utan tvekan svårare än att översätta. Som översättare har man texten man ska översätta och ett tomt blad som väntar på att bli fyllt med ord och man skriver som man själv tycker är bäst. Som korrekturläsare ska man med öppet sinne och utan fördomar gå igenom och bedöma en text som en annan översättare har översatt och som kanske är skriven på ett helt annat sätt en man själv skulle ha gjort men som förmodligen ändå är en bra översättning. Man ska kunna ha modet att meddela kunden att man inte hittat några fel eller väldigt få och riskera att misstänkas för att ha gjort ett dåligt jobb. Inte lätt!

 

Vill du läsa mera om korrektur? Läs den artikel jag skrivit för SFÖs Facköversättaren.

Ladda ner artikeln här!

Legalisering

På Regeringskansliets website kan du läsa mer om både legalisering och apostille. Du kan skicka dina dokument/din översättning själv till UD men om du vill kan jag stå till tjänst med det.

Länk

Apostille

Här kan du läsa på Wikipedia vad apostille är.
Du kan själv vända dig till en Notarius Publicus och skaffa apostille för dina dokument/översättningar, men om du vill slippa besväret kan jag ordna det åt dig. Varje Notarius Publicus bestämmer själv sitt apostillepris och därför varierar det. Se här vilka länder det krävs apostille för.

Adoptioner

Sedan många år tillbaka översätter jag för familjer som adopterar barn, framför allt från Bolivia via BFA. Under åren har jag också utvecklat ett samarbete med BFA och Notarius Publicus.

 

Normal när man adopterar behöver man översätta ett antal dokument och sedan fyra uppföljningsrapporter, en var sjätte månad. Innan du anlitar mig får du ett fast pris för översättningen av adoptionshandlingarna och rapporterna så att du vet vad det kommer att kosta och kan planera dina utgifter i samband med adoptionen.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSP)

Är du legitimerad tandläkare, läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller har ett annat yrke inom sjukvården och tänker söka dig till Spanien för att arbeta där? Då kan jag hjälpa dig med alla papper du behöver för att få ditt arbetstillstånd i Spanien på ett smidigt sätt.