För dig som orkar läsa mera

Den bästa översättningen

Den bästa översättningen i absolut mening finns inte, om någon påstår det är det av ren förvirring, fullständigt okunskap eller eget intresse.
Den bästa översättningen är ett flytande begrepp, ett hopkok av flera olika faktorer som samverkar och många gånger är motstridiga på så vis att blir den ena bättre blir genast en annan sämre.


Vilka faktorer samverkar då för att en översättning ska vara bra?
Priset förstås, det är alla kunder intresserade av, en översättning som kostar 150 kronor ordet är ingen bra översättning för någon. Leveranstiden är också viktig för får man sina betyg en månad efter det att ansökningstiden gick ut har man inte någon användning för dem, anpassning är en annan faktor, en vetenskaplig rapport om mastceller ska inte ha samma ton som dammsugarinstruktioner. Språket ska vara korrekt naturligtvis, annat går inte att godkänna. Oj då, vad betyder det? Rätt syntax, rätt ordföljd, rätt stavning, korrekta syftningar, något mer? Absolut, just det, det ska inte vara för mycket "absolut" eller talspråk, språket ska vara vårdat men ledigt, solitt men ska flyta, gediget men inte tråkigt, något mer? Ibland ska det vara felstavat, varför inte om det säljer bättre? Osv osv.


Den bästa översättningen för dig är den som levereras på avtalat datum, till det pris som du är villig att betala för att få ett bra resultat och som uppfyller ditt ändamål, att du säljer det du vill sälja, att du kommer in på den skolan du vill eller som lyckas få myndigheterna i det land du vill att godkänna köpet av  lägenheten du drömt om.

 

Du ska inte falla för "lägsta pris", "blixtsnabba översättningar" eller liknande vanliga tråkiga urtvättade säljarargument. En översättare mäktar ca. 1200 ord/dag. En del mera en del mindre men på ett ungefär 1200 ord/dag. Då ska förhållandet ordpris/ordantal/dag vara sådant att man kan försörja sig. Sänker man sitt ordpris måste man översätta fler ord per dag. Enkel matematik. Ju fortare desto sämre, det säger sig själv. Alltså kan man dra slutsatsen att från en viss nivå är lägre priser förenade med risken att översättningen blir dålig till mycket dålig. Att pressa tiden har samma resultat. Tänk dig för.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bra exempel på rätt felstavning