Översättningar

Auktoriserade översättningar från svenska till spanska
Denna tjänst är framför allt för privatpersoner. Jag översätter alla typer av dokument som personbevis, skolbetyg, intyg, avtal, testamente mm. Jag ombesörjer apostille och legalisering och en PDF-kopia ingår alltid i priset.

 

Översättningar från svenska och engelska till spanska
Denna tjänst är framför allt för näringslivet. Jag har stor erfarenhet av pneumatik, hydraulik, mekanik och elektronik och en mångårig erfarenhet av översättningar för Husqvarna (både HCP och Forest, Park & Garden), ABB, Ericsson, Volvo mm.