Adoptioner

Sedan många år tillbaka översätter jag för familjer som adopterar barn, framför allt från Bolivia via BFA. Under åren har jag också utvecklat ett samarbete med BFA och Notarius Publicus.

Normal när man adopterar behöver man översätta ett antal dokument och sedan fyra uppföljningsrapporter, en var sjätte månad. Innan du anlitar mig får du ett fast pris för översättningen av adoptionshandlingarna och rapporterna så att du vet vad det kommer att kosta och kan planera dina utgifter i samband med adoptionen.

Länk till BFA