På Regeringskansliets website kan du läsa mer om både legalisering och apostille. Du kan skicka dina dokument/din översättning själv till UD men om du vill kan jag stå till tjänst med det.